حمایت سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه از کارگران فولاد اهواز!

کارگران عزیز و هم طبقه ای ها در فولاد اهواز؛ صدای رسای شما عزیزان در تجمعات اعتراضی بر حق شما را کارگران هفت تپه، تمام کارگران کشور و تمام دنیا شنیده است.  اعتراضات متحدانه، شکوهمند […]

تجمع کارگران گروه ملی فولاد ایران برای دومین روز متوالی

کمپ نیوز – کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران روز یکشنبه برای دومین روز متوالی در مقابل استانداری خوزستان در اهواز تجمع کردند. به گزارش کمپ‌نیوز، این کارگران که ۹ روز است در اعتصاب هستند […]