«کودکان زباله‌گرد در همان محل‌های تفکیک زباله دفن می‌شوند»

کمپ‌نیوز – یک عضو شورای شهر تهران خواستار توجه به شرایط وخیم کودکان زباله‌گرد شد و گفت که این کودکان مریض شده و در همان محل‌های تفکیک زباله آنها را دفن می‌کنند. به گزارش رادیو […]