همبستگی کنفدراسیون عمومی کار ایتالیا با رانندگان کامیون در ایران

کمپ‌نیوز – کنفدراسیون عمومی کار،‌ یکی از اتحادیه‌های بزرگ کارگری ایتالیا، همبستگی و حمایت خود را از اعتصاب رانندگان کامیون در ایران اعلام کرد. به گزارش رادیو فردا، فاستو دورانته، هماهنگ‌کننده بخش سیاست‌های اروپایی و‌ […]