اعتراض پلاتفرم سندیکاهای کارگری سوئد به حکم زندان ابراهیم مددی

سازمان سراسری کارگران سوئد، ال.او و سندیکای کارگران حمل و نقل سوئد طی سالهای اخیر از نزدیک موقعیت جنبش سندیکایی مستقل و آزاد در ایران را پیگیری کره اند. این سندیکاهای مستقل و آزاد در […]

اطلاعیه پلاتفرم سندیکاهای کارگری سوئد در مورد دستگیری رانندگان و کامیون داران اعتصابی

رانندگان کامیون و کامیون داران دستگیر شده باید فوری و بی قید و شرط آزاد گردند! در پی اعتصاب سوم رانندگان کامیون از اول مهر ماه بیش از دویست نفر از رانندگان و کامیون داران […]