وحید صیادی نصیری، زندانی سیاسی در پی اعتصاب غذا در زندان قم جان باخت

کمپ نیوز – وحید صیادی نصیری، زندانی عقیدتی که در زندان لنگرود قم به سر می برد در پی اعتصاب غذای ۶۰ روزه و عدم رسیدگی پزشکی امروز در بیمارستان شهید بهشتی این شهر جان […]