در ایران از ۱۷ هزار ناشر فقط ۵۰۰ ناشر فعالیت حرفه‌ای دارند

کمپ نیوز – مدیرعامل خانه کتاب ایران گفت: از مجموع ۱۷ هزار پروانه نشر که در کشور صادر شده تنها کمتر از ۵۰۰ ناشر به مفهوم حرفه ای در این حوزه فعالیت می کنند. نیکنام […]