محمد مهدوی‌فر ؛ چهارده میلیون دو تا کم

وزیر آموزش و پرورش گفته: ۱۴ میلیون دانش‌آموز داریم که اگر لازم باشد همانند دوران دفاع مقدس در صحنه خواهند بود و جانفشانی خواهند کرد! حتماً به زعم آقای وزیر ، دانش‌آموزانِ دختر و دانش‌آموزان […]