قیمت مسکن در تهران طی یک‌سال ۹۱,۵ درصد افزایش یافت

کمپ‌نیوز – میانگین قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران در آبان امسال به نسبت یکسال گذشته ۹۱,۵ درصد افزایش یافته است. برپایه گزارش بانک مرکزی بیشترین میزان افزایش قیمت در منطقه ۹ تهران […]