شش  زندانی در زندان میناب ، بندرعباس و رجایی شهر اعدام شدند

کمپ نیوز –  صبح امروز، سه زندانی به اتهام “تجاوز به عنف” در زندان  میناب اعدام شدند. بنابر خبری دیگر، حکم یک زندانی که به اتهام “قتل” به اعدام محکوم شده بود، در زندان مرکزی […]