بازداشت یا فرار از کشور؛ اخبار متناقض از سرنوشت کارفرمای خصوصی هفت‌تپه

کمپ‌نیوز – همزمان با اعتصاب و تجمع اعتراضی کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه، منابع خبری گزارش دادند که اسامی برخی از سهامداران و اعضای هیئت مدیره این واحد کشاورزی و صنعتی […]