بیانیه کانون صنفی فرهنگیان شهرستان الیگودرز در مورد فراخوان تجمع فرهنگیان لرستان در ۴ بهمن

به نام خدا نزدیک به دو دهه و بخصوص طی سالیان اخیر، فعالان صنفی فرهنگی مطالبات انباشت شده فرهنگیان کشور را سرلوحه فعالیت خود قرار داده اند.

فراخوان به تجمع و اعتراض سراسری کارگران شرکت خط و ابنیه فنی راه‌آهن کشور از ۵ تا ۱۰ آبان

بیانیه شورای هماهنگی کارگران و کارکنان نگهداری خط و ابنیه فنی راه آهن کارگران و كاركنان زحمتکش راه آهن، همکاران گرامی همانگونه که مستحضر هستید  تجمع کارگران شرکت خط و ابنیه فنی راه‌آهن کشور از […]