فراخوان تحصن سراسری شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران

معلمان عزیز ! دانش آموزان و والدین گرامی ! مردم شریف ایران ! همانطور که همگان می دانند نظام آموزشی ایران با بحران ها و معضلات جدی روبرو است و مسئولان در قوای سه گانه […]

 بیانیه شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران در اعتراض به ربودن مهندس هاشم خواستار

روز اول آبان در یک عمل غیرانسانی و غیرقانونی آقای هاشم خواستار بازنشسته محبوبِ معلمان و مردم ایران ربوده شد و در کمال ناباوری وی را در بخش روانی بیمارستان ابن سینا مشهد بصورت اجباری […]

بیانیه‌ی شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران در اعتراض به بازداشت آقای محمد صالح شکری و ادامه‌ی احضار و تهدید کنشگران صنفی در سراسر ایران.

به نام خداوند جان و خرد کزین برتر اندیشه بر نگذرد مهرماه ۱۳۹۷ در حالی به پایان رسید که هیچ تحولی  در فیش های حقوقی رخ نداد و از اجرای طرح رتبه بندی خبری نیست. […]

بیانیه‌ی شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران  در مورد تحصن سراسری معلمان

معلمان شجاع ، دانش آموزان گرامى و مردم آگاه روزهاى۲۲ و ۲۳ مهرماه در تاریخ پرافتخار جنبش معلمان ایران به عنوان روزهای تجلی و شکوه اتحاد و همبستگی ماندگار شد. جنبشی که از زمان رژیم […]