ضرورت تشکیل شوراهای مردمی برای خروج از بحران – جعفر ابراهیمی

در حالی مردم ایران از شمال تا جنوب و از غرب تا شرق درگیر سیلاب شده اند که اگر مدیریت کلان کشور ناکارآمد و آلوده به فساد نبود و مسئولان ریز و درشت فاسد نبودند […]