با رای دیوان عالی کشور، رویا صغیری از زندان تبریز آزاد شد

کمپ نیوز – رویا صغیری، دانشجوی دانشگاه  مدنی تبریز که ایام محکومیت خود را در زندان مرکزی این شهر طی می کرد امروز با رای دیوان عالی کشور و توقف اجرای حکم از زندان تبریز […]