نهادهای امنیتی مانع برگزاری نشست قانون زمین می‌خورد- سلب مالکیت؛ فرایندها و سازکارها- شدند

کمپ‌نیوز – نهادهای امنیتی در ایران مانع برگزاری یک نشست که قرار بود موضوع ساکنان ده ونک را بررسی کند، لغو کرد. پیشتر اعلام شده بود جلسه بحث با موضوع «قانون زمین می‌خورد، سلب مالکیت؛ […]

تجمع اهالی دِه ونک در مقابل شورا /دانشگاه خانه‌خرابمان می‌کند

کمپ نیوز – ۹۰ خانوار ساکن زمین‌های کارخانه‌ شماره ۵ ونک مقابل شورای شهر تهران تجمع کردند. به گزارش خبرنگار مهر، ساکنان قدیمی کارخانه شماره ۵ ونک که بیش از ۷۰ سال است که در […]