وزارت بهداشت داروهای شیمی درمانی خارجی را از پوشش بیمه خارج کرد

کمپ‌نیوز – وزارت بهداشت و درمان جمهوری اسلامی داروهای خارجی مربوط به شیمی درمانی را از فهرست داروهای تحت پوشش بیمه حذف کرده است. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی این تصمیم را «خطرناک» خواند. […]