تاریخ و تاریخ‌نگاری کار و طبقه‌ی کارگر در ایران

نوشته: تورج اتابکی با ترجمه‌ی فروزان افشار   دیباچه نزد مورخان و دانشمندان علوم اجتماعی علاقه‌مند به مطالعه‌ی ظهور و گسترش سرمایه‌داری در ایران، شکل‌گیری امپراتوری صفویه (۱۷۲۲-۱۵۰۱/ ۱۱۳۵-۹۰۷ ق.) نقطه‌ی عطف به‌شمار می‌آید. صفویان […]