تقدیرنامه / نوشته اسماعیل بخشی پس از آزادی از زندان

کمپ نیوز – اسماعیل بخشی در صفحه اینستاگرام خود بعد از آزادی از زندان از کارگران،معلمان و سایر اقشار که از او حمایت کردند تقدیر و تشکر کرد متن کامل تقدیرنامه در زیر میاید: تقدیرنامه: […]