آغاز پرداخت «کوپن الکترونیکی» به برخی افراد برای جبران اثر تحریم‌ها

کمپ‌نیوز – خبرگزاری فارس خبر داد که اولین مبلغ مربوط به بسته حمایتی دولت که با هدف جبران تاثیرات اقتصادی تحریم‌های آمریکا پرداخت می‌شود، به مبلغ ۲۰۰ هزار تومان به حساب افراد تحت پوشش کمیته […]