بیانیه کانون صنفی فرهنگیان شهرستان الیگودرز در مورد فراخوان تجمع فرهنگیان لرستان در ۴ بهمن

به نام خدا نزدیک به دو دهه و بخصوص طی سالیان اخیر، فعالان صنفی فرهنگی مطالبات انباشت شده فرهنگیان کشور را سرلوحه فعالیت خود قرار داده اند.