اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه برای سومین روز پیاپی ادامه داشت

کمپ نیوز – چهار شنبه ۱۶ آبان ماه ۱۳۹۷ کارگران نیشکر هفت تپه در سومین روز اعتصاب سراسری خودشان روبروی دفتر مدیریت شرکت تجمع کردند. به گزارش کانال تلگرامی سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، اعتصاب […]

اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه

کمپ نیوز- دوشنبه  ۱۴ ابان ۹۷ کارگران شرکت کشت وصنعت نیشکر هفت تپه در محل کارخانه روبروی دفتر مدیریت این شرکت تجمع کردند. به گزاش کانال تلگرامی سندیکای نیشکر هفت تپه، یکی از خواسته های […]