اعتصاب راننده‌گان کامیون در برزیل یک تجربه‌ی جهانی

لئوناردو دموری/ پی‌یرو لوکاتلی ترجمه از همکاران کمپ‌نیوز   در شهرهای بزرگ ترافیک است، اما این ترافیک به نرمی حرکت می‌کند، انگار که ساکنین از شیوع بیماری‌ای مسری فرار می‌کنند، دانشگاه‌های اصلی تعطیل شده‌اند، اقلام […]